Lưu trữ thẻ: phamphuongloan

“Hãy bước ra khỏi “vùng an toàn” và thay đổi chính bạn. 

tom-hum-betom

Tất cả là sự lựa chọn, không có sự lựa chọn nào là đúng hay sai, vấn đề là mình có quyết tâm đi đến cùng, sống hết mình với sự lựa chọn đó hay không mà thôi.