Lưu trữ thẻ: Vườn Ươm Doanh Nhân

HỌC LỚP DISC TẠI VƯỜN ƯƠM DOANH NHÂN BE TRAINING | BÀI 175

Lớp học DISC tại BE Training

Khóa học DISC mang đến cho Phương Loan rất nhiều kiến thức bổ ích. Có 4 nhóm tính cách con người, mỗi nhóm sẽ có những đặc trưng riêng biệt và chúng ta sẽ học cách quan sát, nhìn nhận cho chính xác đối phương của mình là ai, thuộc nhóm tính cách nào.