Lưu trữ thẻ: ước mơ

LÃNH ĐẠO PHẢI NHIỆT HUYẾT VÀ TRÁCH NHIỆM | BÀI 52

Hội khi doanh nhân hành động

Nay Tôm học được cái này ngầm mà thấy hay quá chừng, tưởng rối nhưng hóa ra đơn giản cực độ. Đơn giản nhưng bấy lâu mình không nhận ra… Về ước mơ hoài bão Đối với ước mơ của Bé Tôm, trước đây mọi thứ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, ước mơ […]