Lưu trữ thẻ: suy nghĩ như đàn ông

HÀNH ĐỘNG NHƯ ĐÀN BÀ, SUY NGHĨ NHƯ ĐÀN ÔNG | BÀI 116

Liên - Loan - Uyên (từ trái sang)

Phụ nữ ơi, các bạn có quyền được hạnh phúc, hãy luôn là người phụ nữ tự tin, quyến rũ, hãy là chính mình, mạnh mẽ và quyết đoán.