Lưu trữ thẻ: Phụ Nữ Dám Kinh Doanh

PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI KHÔNG NGẠI ĐỨNG LÊN | BÀI 193

Chị Hương - chị Tuyền và Phương Loan

Phụ Nữ – là một danh từ để tả phái yếu từ trước đến nay. Nhưng, những con người thuộc phái yếu có thể làm nên rất nhiều điều lớn lao, mạnh mẽ vượt ra khỏi hàm nghĩa “yếu” kia.  Hôm nay Phương Loan may mắn được tham gia ngày hội Phụ Nữ – Hạnh […]