Lưu trữ thẻ: nấm đông trùng hạ thảo Orga.

KẾT NỐI VỚI GIÁM ĐỐC ORGA FOODS NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO | BÀI 16

Mr Bảo và Phương Loan

Nhẫn một chút – sóng yên biển lặn Lùi một bước – biển rộng trời cao. Dần dần Bé Tôm nhận ra GIÁ TRỊ của những mối quan hệ xung quanh mình còn ý nghĩa hơn rất nhiều giá trị của dịch vụ hay công cụ mình đang cung cấp. Phương Loan cảm ơn anh […]