Lưu trữ thẻ: Hiệp hội doạnh nhân Bình Phước

THAM GIA GIAO LƯU DOANH NHÂN TẠI BÌNH PHƯỚC | BÀI 176

Phương Loan và hội doanh nhân TPHCM và Bình Phước

Nhờ những chia sẻ bổ ích của quý anh chị mà BETOM học được kiến thức kinh doanh, kinh nghiêm đồng thời được kết nối giao lưu được với rất nhiều anh chị tại Bình Phước.