Lưu trữ thẻ: doanh nghiệp

MÌNH PHẢI LÀM CHỦ BẢN THÂN TỐT TRƯỚC KHI LÀM CHỦ ĐƯỢC DOANH NGHIỆP | BÀI 77

Phạm Thị Phương Loan

Dần dần Phương Loan hiểu ra được, doanh nghiệp chính là đứa con của mình. MÌnh tạo ra được doanh nghiệp thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng doanh nghiệp ấy lớn lên từng ngày.  Quả thật, nếu cuộc sống của mình mà mình không thể chăm sóc tốt thì chẳng làm gì […]