Lưu trữ thẻ: CEO Hoa Đồng Nội

Nữ chủ nhân của thương hiệu hoa quốc tế Hoa Đồng Nội- Cô Võ Thương | BÀI 222

Cô Võ Thương chính là người phụ nữ cương nhu quyết liệt- mẫu người phụ nữ mà Phương Loan luôn hướng tới để mỗi ngày học theo cô, tự hoàn thiện mình hôm nay tốt hơn hôm qua