Lưu trữ thẻ: Lao Kéo Tâm Việt

ANH NGUYỄN TÔN QUỐC TÍN – CEO LOA KÉO TÂM VIỆT NÓI GÌ VỀ PHƯƠNG LOAN | BÀI 168

Anh Tín và thầy Duy

“a thấy e có khát khao, mạnh mẽ, thích sự thực tế, nhưng cũng rất tình cảm”
Nguyễn Tôn Quốc Tín- CEO Loa kéo Tâm Việt