Lưu trữ thẻ: càng làm càng hết sợ

CÀNG LÀM CÀNG HẾT SỢ | BÀI 56

pHƯƠNG LOAN GIAO TÔM HÙM

Để Tôm kể nhà mình nghe xem có ai giống Bé Tôm hông? Ngày còn là sanh viên – từ năm nhất cơ,… ngày ấy nó 18 tuổi  Đi gia sư khắp các gia đình đủ ở ngóc ngách tại Hồ Chí Minh. Đi phát tờ rơi cho các công ty: Tài chính Prudential, Trường […]