Lưu trữ thẻ: Workshop chú Bùi Đình Phúc

BETOM THAM GIA WORKSHOP VỀ NHÂN SỰ CỦA CHÚ PHÚC | BÀI 182

workshop-

Đây là lần thứ 4 BETOM tham gia workshop của chú Phúc rồi. Lần nào tham gia, Tôm cũng học được rất nhiều kiến thức nhưng lại không hề tẻ nhạt đâu, vì chú Phúc luôn sáng tạo ra rất nhiều trò chơi thú vị hỗ trợ cho nội dung buổi workshop hôm đó.