Lưu trữ thẻ: Vịnh vân phong

BÀI HỌC TỪ VƯỢT SA MẠC, LEO NÚI CHINH PHỤC ĐIỂM CỰC ĐÔNG VIỆT NAM | BÀI 194

Đoạn đường vượt sa mạc

Một chuyến đi, không chỉ cho Phương Loan được gặp gỡ, được anh chị yêu thương và giúp đỡ, mà còn giúp Phương Loan học được quá nhiều. 

CHINH PHỤC VỊNH VÂN PHONG – ĐIỂM CỰC ĐÔNG VIỆT NAM | BÀI 05

Chinh phục cực đông Việt Nam

3s cho bạn: Đã bao lâu rồi bạn chưa vác bô lô lên và đi? Bao lâu rồi bạn chưa cho bản thân cơ hội vượt qua “vùng an toàn” 4 bức tường của chính mình? —— Nếu không phải là bây giờ thì sẽ chẳng là bao giờ. Bạn và tôi đều chỉ có […]