Tag Archives: Tour guide Sài Gòn

TOUR GUIDE BÉ TÔM | BÀI 185

Phương Loan và 2 vị khách của mình đang trên máy bay đi Đà Lạt

Làm tour guide cho nó rất nhiều kinh nghiệm luôn, nó được nói tiếng Anh suốt ngày như nó thích, nó được khám phá những cái hay mà nó hằng mong ước và hơn hết nó có những người bạn Tây như nó từng mong.