Tag Archives: tôm hùm Việt

BÉ TÔM LÀ LINH HỒN CỦA CÁC BẠN TÔM HÙM – LINH HỒN CỦA BETOM | BÀI 202

Phương Loan - linh hồn của các bạn tôm hùm BETOM

Tôm hùm BETOM không chỉ vui khỏe mỗi ngày mà nhờ đó các bạn tôm hùm chính là nguồn tiếp nối hành trình thực hiện sứ mệnh của BETOM, sứ mệnh mang chất lượng tôm hùm Việt đến với nhiều người Việt.