Lưu trữ thẻ: Tôm hùm bông sống

PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG LUÔN LÀ ÁNH SÁNG CHÓI CHANG ĐANG CHỜ BẠN | BÀI 201

Phương Loan và anh khách hàng tại siêu thị Bon Grocer

Lúc nhận tôm hùm, phía siêu thị kiểm tra rất kỹ từng bạn một và rất vui vì các bạn tôm hùm nhà BETOM được đánh giá rất cao