Lưu trữ thẻ: Thầy Nguyễn Thái Duy

LỜI TRI ÂN CỦA BÉ TÔM VỚI THẦY DUY NHÂN NGÀY BETOM TRÒN 1 TUỔI | BÀI 115

Thầy Duy và Bé Tôm

Thầy ơi, hôm nay 16/09 là sinh nhật BETOM tròn 1 tuổi ạ. Nhìn lại chặng đường 1 năm con đã đi, kể từ ngày gặp Thầy. Con không còn nhận ra chính mình nữa.