Lưu trữ thẻ: taptheduc

MONDAY KHỞI ĐẦU TUYỆT VỜI | BÀI 18

Hôm nay là Monday Mai là Tuesday Thế khi nào mua Tôm đây!!!?? Cứ đến Thứ Hai là tâm hồn như được gội rửa, mọi thứ như được refresh. Một tuần với Bé Tôm bắt đầu từ chủ nhât. Công ty BETOM hoạt động từ Thứ Ba đến chủ nhật. Vì công ty hoạt động […]