Lưu trữ thẻ: SỰ CHỊU ĐỰNG

Sự CHỊU ĐỰNG… Có quá khó để học? | BÀI 240

Chúng ta có thể học sự về sự chịu đựng. Và sự chịu đựng không hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực – đó là thời gian để mở rộng sức chưa đựng, tôi luyện sự mạnh mẽ cũng như để hiểu bản thân mình hơn.