Lưu trữ thẻ: sinh viên

DỰ ÁN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI PHƯƠNG LOAN TỔ CHỨC | BÀI 126

chương trình

2 cuộc thi nó tổ chức cầm đầu là “Chiến sĩ năm tốt” và “Nụ cười chiến sĩ”. BTC của nó gồm 5 thành viên, nó là leader và 4 thành viên khác.