Lưu trữ thẻ: Phạm Phương Loan là aii

PHẠM PHƯƠNG LOAN LÀ AI? |BÀI 01

Tình yêu chung về văn hóa và niềm đam mê về thức ăn ngon đã tạo ra một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa Nó và Tôm Hùm. Mình là Phạm Phương Loan tên cún cơm, mọi người hay gọi mình là Bé Tôm. Bé Tôm đến từ Cam Ranh- vùng đất đầy nắng […]