Tag Archives: Phạm Phương Loam

Sức mạnh nào để Bé Tôm luôn vượt qua khó khăn? | BÀI 244

Cách tạo năng lượng

Mỗi khi gặp khó là nó may mắn được “ló” cái khôn. Nhận ra khó chỉ là từ khóa tạm thời nên tại sao phải nghĩ quá nhiều về cái khó rồi tự làm khổ mình.
Sau đó nó vô kho hình ảnh “Bé Tôm tuyệt vời như thế nào?” nơi lưu giữ những dòng tin nhắn, những video các anh chị lớn và thầy cô chia sẻ về nó… để xem rồi mạnh mẽ hơn, vừa khóc vừa cười lau sạch nước mắt rồi đi tiếp.