Lưu trữ thẻ: Noel 2020

Khi phát tờ rơi, điều gì làm bạn vui nhất? | BÀI 188

Phương Loan noel 2020

Nếu không có đồng đội tuyệt vời cùng nó bỏ ngõ đêm giáng sinh, cùng nó vượt qua từ đường này, đến đường khác,… nó đã chẳng thể đạt mục tiêu hôm nay là 500 tờ rơi đúng nghĩa 500 tờ rơi như vậy,…