Lưu trữ thẻ: Nhân viên BETOM

Chủ đề SALES training cho các bạn nhà BETOM! |BÀI 236

Hẳn mọi người cũng thắc mắc, trong thời đại dịch COVID-19 thế này liệu BETOM sẽ training những gì cho các bạn nhân viên Sales nhà BETOM ? Và đây là cách mà BETOM đào tạo các bạn nha: