Lưu trữ thẻ: Ngày Doanh nhân Việt Nam

PHƯƠNG LOAN CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2020 | BÀI 146

Phương Loan chúc mừng ngày

Nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam ngày 13/10/2020 Phương Loan chúc Thầy, chúc cho tất cả doanh nhân sẽ thật khỏe mạnh, và mãi tiếp tục cháy với đam mê, nhiệt huyết của mình. Doanh nhân của quý doanh nhân sẽ ngày một đi lên và đóng góp thật nhiều cho nền kinh tế nước nhà.