Lưu trữ thẻ: Nàng lê fashion

CHỊ KHUÊ FOUNDER TIỆM NÀNG LÊ FASHION | BÀI 97

Chị Khuê - Nàng Lê Fashion

Lần đầu tiên biết về bé là trong một lớp học về làm ONLINE trong kinh doanh. Thầy hỏi ngẫu nhiên một bạn đang kinh doanh gì để làm ví dụ tra cứu và bé Tôm là người được chọn. Bé đứng lên, tóc ngắn, đôi mắt rạng ngời, thu hút tôi ngay lập tức. […]