Tag Archives: lễ tốt nghiệp

LỜI HỨA VỚI BA 18 NĂM TRƯỚC, CON GÁI ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC RỒI, BA ƠI! | BÀI 06

Phương Loan và Ba Mẹ

Cột mốc 23 Đánh dấu cho cột mốc mới trong cuốn sách cuộc đời Phương Loan đang viết giở dang cho chính bản thân mình mang tên: “LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC” Phương Loan học chuyên ngành Kinh Doanh Quốc tế của Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Loan học 5 năm […]