Lưu trữ thẻ: làm gì để có năng lượng tích cực

Làm sao lấy lại năng lượng, động lực khi chán nản muốn bỏ cuộc? | BÀI 219

Phạm Thị Phương Loan

Trước khi bắt đầu lên mục tiêu, nó quay và ghi lại đoạn video nó cam kết với chính mình. Bởi lúc ấy đầy năng lượng, nhiệt huyết, hổ báo và máu lửa.