Lưu trữ thẻ: Hội Florist Việt nam

PHƯƠNG LOAN CÙNG NGHỆ NHÂN NGUYỄN HUỲNH THAM GIA HỌP MẶT CỘNG ĐỒNG FLORIST VIỆT NAM 2019 | BÀI 177

Phương Loan và Nghệ Nhân Nguyễn Huỳnh

buổi Họp mặt Cộng đồng Florist Việt Nam 2019 đã diễn ra trong không khí ấm cúng. Sự kiện có hơn 200 người tham dự, đa phần là các florist, chủ shop hoa