Lưu trữ thẻ: Học tập thời Covid-19

CẤT CẶP ĐI HỌC GIỮA THỜI ĐIỂM DỊCH COVID THÁNG 8 2020 | BÀI 60

Thầy Duy và Bé Tôm

Sáng nay là nhóm học đã đời mà chưa làm được gì sau gần 1 năm học với Thầy tại Be Training. Mục đích buổi gặp để cùng các bạn ấy dịch chuyển sang một trang thái HÀNH ĐỘNG trên sự CAM KẾT mạnh mẽ, sau một thời gian sẽ thành thói quen hành động.