Lưu trữ thẻ: Hoạt động nhóm

CHIẾN LƯỢC ĐỂ HOẠT ĐỘNG NHÓM THÀNH CÔNG | BÀI 83

Phạm Thị Phương Loan

Luật chơi – chiến lược hoạt động nhóm Sáng nay Bé Tôm ôn lại bài Core Team đã được học trước đó, mà thấm quá trời quá đất luôn. Xong ra hẳn trọn “bộ combo luật chơi” riêng giành cho BETOM luôn. 1. Tuân thủ deadline (thời gian cuối phải hoàn thành công việc được […]