Lưu trữ thẻ: FALOCA

Hội thảo về quản lý tại FALOCA | BÀI 218

Anh Nguyễn Hà Long và Chị Phạm Thị Phương Loan

Ngân sách là kế hoạch tài chính trong tương lai; Bao trùm tất cả hoạt động của 1 Doanh Nghiệp (tổ chức), gồm : Kế hoạch Bán hàng (kế hoạch bán hàng dự án, kế hoạch bán hàng online)

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LÀM CHỦ VÀ LÀM CÔNG | BÀI 138

Phạm Thị Phương Loan

Phương Loan là Founder của công ty Faloca – thương hiệu BETOM. Hôm nay Phương Loan sẽ chia sẻ với Anh Chị về sự khác biệt giữa làm công và làm chủ nhé. 

PHẠM PHƯƠNG LOAN LÀ AI? |BÀI 01

Tình yêu chung về văn hóa và niềm đam mê về thức ăn ngon đã tạo ra một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa Nó và Tôm Hùm. Mình là Phạm Phương Loan tên cún cơm, mọi người hay gọi mình là Bé Tôm. Bé Tôm đến từ Cam Ranh- vùng đất đầy nắng […]