Lưu trữ thẻ: đọc sách có tác dụng gì

BƯỚC RA TỪ NHỮNG TRANG SÁCH – KHO TÀNG TRI THỨC CỦA NHÂN LOẠI | BÀI 196

Phương Loan thường chọn những nơi yên tĩnh để đọc sách

Sách là người bạn tri kỷ không thể thiếu của nó từ lúc nào không rõ, nhưng những tri thức mà sách mang đến cho nó chưa bao giờ là thừa cả.