Lưu trữ thẻ: Đỗ Tình

GẶP GỠ CHỊ ĐỖ TÌNH GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC THƯƠNG HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN NU SKIN | BÀI 195

Phương Loan và chị Tình

Hiện tại chị Đỗ Tình là Giám đốc đối tác thương hiệu của tập đoàn Nu Skin. Một tập đoàn lớn làm trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp.