Lưu trữ thẻ: điểm cực đông

CHINH PHỤC VỊNH VÂN PHONG – ĐIỂM CỰC ĐÔNG VIỆT NAM | BÀI 05

Chinh phục cực đông Việt Nam

3s cho bạn: Đã bao lâu rồi bạn chưa vác bô lô lên và đi? Bao lâu rồi bạn chưa cho bản thân cơ hội vượt qua “vùng an toàn” 4 bức tường của chính mình? —— Nếu không phải là bây giờ thì sẽ chẳng là bao giờ. Bạn và tôi đều chỉ có […]