Lưu trữ thẻ: dịch corona

BÀI HỌC TỪ DỊCH COVID-19 | BÀI 14

Phương Loan

“Vì bạn là một người luôn khác biệt Vì bạn là duy nhất Hãy yêu thương chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. … Điều tuyệt vời nằm nơi chính ta, cho ta thêm tin vào ngày mai. Chẳng cần tìm đâu xa Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta” […]

MÙA DỊCH CORONA – LÀ CƠ HỘI, CŨNG LÀ THÁCH THỨC | BÀI 09

Phạm Thị Phương Loan

Mùa dịch CORONA – Là cơ hội, cũng là thách thức. Nhiều anh chị hỏi Corona vầy, Tôm bên em ổn không Tôm ơi. Thương cho mấy bạn khởi nghiệp trúng phải mùa dịch này, mọi hoạt động kinh doanh đình lại, mọi giao dịch trì trệ. – – Dạ. Đúng là mọi thứ với […]