Lưu trữ thẻ: đại học Tây Nguyên

MỪNG CÔ BÁC SĨ PHƯƠNG UYÊN CỦA TÔM TỐT NGHIỆP | BÀI 129

Phương Loan và Phương Uyên

Loan chúc cô gái của Loan thật nhiều hạnh phúc. Mãi mãi là người thân của Loan, chị em không cùng một mẹ sinh ra nhưng sẽ luôn yêu thương nhau như vậy và nhiều hơn vậy nữa.