Tag Archives: Covid-19

BÀI HỌC TỪ DỊCH COVID-19 | BÀI 14

Phương Loan

“Vì bạn là một người luôn khác biệt Vì bạn là duy nhất Hãy yêu thương chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. … Điều tuyệt vời nằm nơi chính ta, cho ta thêm tin vào ngày mai. Chẳng cần tìm đâu xa Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta” […]