Lưu trữ thẻ: Chìa Toàn Giác

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN XÂY ĐƯỜNG Ở CHÙA TOÀN GIÁC ĐỒNG NAI | BÀI 170

Phương Loan

Đến hẹn lại lên, dù Phương Loan có bận rộn cách mấy cũng sẽ đều thu xếp để tham gia. Mỗi một lần được đi, được làm, được góp sức như vậy Phương Loan thấy trong mình vui vẻ lắm.