Lưu trữ thẻ: Cân Nhơn Hòa

LỜI CẢM ƠN MUỘN MÀNG ĐẾN CHÚ BÙI ĐÌNH PHÚC | BÀI 04

Phương Loan và chú Bùi Đình Phúc

Lời đầu tiên Phương Loan dành lời cảm ơn thân thương nhất đến chú Phúc. Lần đầu tiên Phương Loan gặp chú là ngày học tại lớp Be trainer Rich được mang sản phẩm – tôm hùm bông vô. Hôm ấy Nhỏ mang tôm hùm lên bán và đụng độ với chú ngay từ lần […]