Lưu trữ thẻ: Cách chăm con của người Đức

PHƯƠNG LOAN HỌC CHĂM EM BÉ | BÀI 196

Phương Loan cùng gia đình anh Cường

Một ngày đến với nhà anh Cường và chị Ika, Phương Loan được trải nghiệm rất rất nhiều điều. Anh chị luôn thay phiên nhau chăm con, không lớn tiếng với bé và các công việc anh chị sắp xếp rất khoa học.