Lưu trữ thẻ: bokhocomai

BÉ TÔM VÀ KEM BƠ NÀNG ZOE | BÀI 21

Bé Tôm và Kem Bơ Nàng ZOE   Cơ duyên hẹn nhau rồi gặp nhau cùng chị Ngân Tuyền Hồ Ngọc và Sư Quynh Nguyễn Trí Dũng. Chị là Chị Tuyền chủ thương hiệu Kem Bơ Nàng Zoe nổi tiếng cả một khung trời. (kem siêu ngon luôn, nhắc đến kem bơ là Tôm nghĩ ngay đến Nàng […]