Lưu trữ thẻ: Biển Cam Ranh

AI CŨNG CÓ MỘT DÒNG SÔNG TUỔI THƠ | BÀI 206

Phương Loan và người bạn biển

Thương lắm biển Cam Ranh quê Bé Tôm. Miền biển xanh ấy nuôi nấng bao thế hệ con người lớn lên, phát triển. Nuôi một thiên nhiên xanh tươi, trù phú.