Lưu trữ thẻ: Ba đã dạy con trở thành người như thế

Chính Ba đã dạy con trở thành người như thế | BÀI 220

Ba và con gái

Cho đến hiện tại chính thói quen này đã giúp nó thay đổi rất nhiều cục diện hiện tại. Bước vô môi trường công ty mới, thấy Sếp hay các anh chị khác cần phụ gì, hay đang làm gì nó đều chủ động hỏi để làm ra việc, chủ động phụ giúp một tay để cùng hoàn thành với mọi người.