Lưu trữ thẻ: Anh Nguyễn Thiệt

Anh Thiệt – Người Bạn, Người Tiền Bối, Người Thầy! | BÀI 246

Phương Loan vô cùng biết ơn khi nó đã gặp được những người Thầy tốt khi đi học và cũng đã gặp được những người Anh, người Chị người mà nó xem là tiền bối tốt khi bước chân vào đời. Anh Thiệt cũng là một trong những người như vậy, người mà nó luôn trân trọng và biết ơn. Người mà không chỉ là Tiền bối mà còn là Thầy, người Thầy đã dạy và lắng nghe nó bằng tất cả sự chân thành!