Chị Kim Đào – CEO CTy Luật INVO nghĩ gì về Phương Loan

Chị Đào Thị Kim Đào

Phương Loan là cô gái chân thành, nhiệt tình, lễ phép và siêng năng. Chị Đào vô cùng trân quý em!

From Ms. Đào Thị Kim ĐàoCEO CTy Luật INVO To Ms. Phương Loan – BETOM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.